หน้าแรก >> เครื่่องมือสำหรับเตรียมชิ้นงานทดสอบ

No.
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ผู้ดูแล/เบอร์โทรติดต่อ
รายละเอียด
1เครื่องขัดชิ้นงานด้วยไอออน Precision Ion Polishing Systemคุณธวัชชัย สาคร
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 053-943468
2เครื่องฉาบทอง และคาร์บอน (Sputter coater)Spiคุณวิษณุ บุญสุข
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 053-943468
3เครื่องตัดชิ้นงานด้วยอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Disc Cutter)คุณธวัชชัย สาคร
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 053-943468
4เครื่องตัดวัสดุความแม่นยำสูงคุณนงคราญ ไชยวงค์
รายละเอียด
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์053-943405